December 8, 2021

ตั้งใจทำให้ส่วนรวม “ไผ่ พงศธร” ลุยเทปูนสร้างบันไดด้วยตัวเอง

~

~

~

ตั้งใจทำให้ส่วนรวม “ไผ่ พงศธร” ลุยเทปูนสร้างบันไดด้วยตัวเอง

~

~

~

~

~

~

ตั้งใจทำให้ส่วนรวม “ไผ่ พงศธร” ลุยเทปูนสร้างบันไดด้วยตัวเอง

~

~

~

~

~

~

ถึงแม้จะโด่งดังมีชื่อเสียงเป็นขวัญใจของแฟนเพลงมากมายแค่ไหน สำหรับ “ไผ่ พงศธร” แล้วก็ยังคงคอยใช้ชีวิ ตสุดเรียบง่ายและติดดินเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน

~

~

~<

~

~

~

และล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาอัพเดทรูปภาพในวันที่ทำหน้าที่เป็นศิษย์ว ั ด ป่าภูผายาวในหนองบัวลำพู

~

~

~

~

~

~

โดยเจ้าตัวมักจะใช้ชีวิ ตชิวๆไปกับการเป็นชาวสวนทำไร่นาอยู่ที่บ้านเกิดในจังหวัดยโสธร

~

~

~

~

~

~

อีกทั้งยังเป็นพ่อครัวเปิดร้ า นทำลาบอย่างร้ า นลาบคนบ้านเดียวกันให้แฟนๆได้แวะเวียนมาอุดหนุนชิมฝีมือของตัวเองอีกด้วย

~

~

~

~

~

~

ลุยนุ่งขาวห่มขาวแบกย่าม ใช้ชีวิ ตอยู่ที่นั่น รวมไปถึงลุยเทปูนก่อบันไดวั ดด้วยตัวเอง

~

~

~

~

~

~

โดยเจ้าตัวก็ได้ลงรูปภาพพร้อมกับข้อความประกอบว่า “หลวงตาจารุวัณโณ ท่านเมตตาตามผมให้ไปช่วยทำหน้าที่เป็นศิษย์ก้นบาตรครับ

~

~

~

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *