December 6, 2021

เพิ่ม เราชนะ 2,000 อีก 3 เดือน โอนเป็นเงินเข้า 7,000 บาท ดีกว่า เห็นดีไหม

เราชนะ 2000 คงไม่พอ โอนเงินสด 7,000 เข้าบัญ​ชีดีก​ว่าเห็นด้วยไหม ข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.วันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วน สอบถามทางประชาชนคิดยังไงกับทางเราชนะถ้าเปลี่ยนจาก 2000 บาทเป็น 7,000 บาทสำหรับคนที่รอหรือคนที่ถือบัตรคนจนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนที่จะมีเงินเข้าจากทางลัดโอนทุกวันศุกร์จะเริ่มครั้งแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นี้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงของทางรัฐบาลส่วนคนที่ได้สิทธิ์แล้วมันก็คือสิทธิ์ของเราชนะที่ทางภาครัฐเองได้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่าเอาตังค์จะมีการโอนเงินเข้าทุก วันพฤหัสบดีของทุกเดือนโดยที่ทางกระทรวงการคลังจะเริ่มในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 นี้ข่าวล่าสุดที่ FM ได้แจ้งจากวงในมาตรวจสอบพบว่าเราชนะรอบที่ 3 นี้จะไม่มีการเยียวยา 7000 บาทแล้วแต่ทางภาค กระทรวงการคลังได้หารือว่าจะเตรียมยาวๆให้แค่ 2,000 บาทต่อคนโดยจะแบ่งให้เป็นรายสัปดาห์และคิดเป็นสัปดาห์ละ 1,000 บาทจะให้แค่ 2 สัปดาห์เองนะครับโดยประชาชนทั่วไปที่รับสามารถจ่ายผ่านแอปเป๋า โครงการ “เราชนะ” จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาทโดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

โครงการ “ม.33 เรารักกัน”จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1000 บาทเป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาทโดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *